Find Ud Af Dit Antal Engel

1137 Angel Number - Betydning og symbolik

Angel Number 1137 bærer en kraftig besked om at vågne op fra din materielle søvn.

Det vigtigste øjeblik i de sidste årtusinder er ankommet, når de gode kræfter samles og forberedes i himlen og på jorden til at møde kærlighed, moralske værdier, retfærdighed, etik og rigtig adfærd, de ondes kræfter, der så massakrer den jordbaserede menneskehed.Nummer 1137 - Hvad betyder det?

Du som en af ​​de valgte skal være opmærksom på de signaler, der sendes til dig. Der er ikke mere tid til distraktioner og meningsløse formål.

På dette tidspunkt i dit liv har du allerede tilstrækkelig visdom og samvittighed til at forstå, at Herrens udsendinge kan hjælpe dig i din opvågnen, men at viljen, arbejdet og dedikationen til at overvinde udfordringerne skal komme fra dig i dine daglige holdninger.

Vi kan angive den bedste vej, men du skal gå og lære ved at gå.

Styrke, fokus, disciplin, konstans, tilgivelse, kærlighed, integritet, dedikation, nysgerrighed, åbent sind og viljen til at opleve det nye, det usædvanlige, det usynlige, Guds kraft, der er yderst tilgængelig for dem, der dedikerer sig i deres reform af holdninger og i forholdet til den hellige ånd / Engle / åndelige guider og mentorer.Den nye tidsalder af muligheder og menneskehed er ved at gå ind i sin regenereringsfase!

Se selv de utallige situationer og trængsler, som verden og især vores land, Brasilien, evangeliets hjemland, har været udsat for.

nummer 410

Vores folk lider af mangel på ressourcer og muligheder, men hovedsageligt fordi sandhedskilderne er blevet forurenet af ondskabens kræfter, der fremmer individualisme, ambitioner og markedet for åndelige sandheder.

Gennem dette budskab siger Gud, at tiden er kommet, hvor alt vil blive genoprettet til sit retmæssige sted, hvor det gode, der findes inden i dig og i verden, skal overvinde det onde.Gud siger, at hans magt fremstår som det skarpe sværd, der klipper båndene, der binder dig til det onde og til dit gamle ”mig”, og gendanner din position som søn.

Angel Number 1137 er et kraftfuldt kald for dig til nu at slutte dig til Guds kræfter, der rejses og styrkes gennem Kristi arbejdere og de forskellige kristne menigheder på planeten.

Søg, oplev og vælg den linje, der giver mest mening for dig, det være sig Allan Kardecs kristne åndslære, hvad enten det er evangelisk eller fornyet.Da mænd mislykkedes i missionen om at overføre de rene og enkle sandheder fra den primitive kristendom, som bar magten til at helbrede og gendanne vores væsen i dets mange ansigter, sender Jesus nu sine oplyste ånder af kærlighed og visdom, styrke og mod, der tillader en mere når vi har en chance for at leve det åndelige liv og den sande betydning af kærlighed.

Lad os kende sandhederne bag blind religiøsitet og løgne, der er blevet fortalt i århundreder. Tiden er kommet for dig, elskede bror og søster, at føle det hav af styrke og fornyelse inden i dig, der vil drive dig til nye åndelige og menneskelige, mentale og følelsesmæssige horisonter.

Angel 1137 kommer for at bekræfte, at du var bestemt til, lige før din fødsel, til det øjeblik, hvor din indre Gud blev opdaget, og af de kræfter, som du vil udgøre med ham.

Gud vil bruge dig, vil have dig tæt på ham og vil gøre dig til et instrument til fornyelse! Dette er det dyrebare budskab, som Gud sender dig gennem nummer nummer 1137.

Husk, at de tests, du overvandt, og de, der stadig er til stede i dit liv, var alle dine valg, fordi du troede på, at du ville være stærk nok til at overvinde dem, idet du troede, at han ville vinde trods mulige ar.

Husk, at jo stærkere det moralske eller fysiske bevis, jo mere strålende bliver din sejr!Herren satte sit segl på alle, der tror på ham, og sagde at den, der lider, og som har tro som sin støtte, vil blive lagt under hans beskyttelse og ikke længere vil lide

Den hemmelige betydning og symbolik

Handle, søg, kom ud af din komfortzone, del, tilføj, foren, tilgiv, lær og lær! Din tid er kommet !! Lys dit lys, da det lys, der er tændt, tjener til at lyse og ikke skjules.

Mod og ydmyghed! Deltag i Gud ved at give gode tanker, gode følelser og gode gerninger, og altid søge at blive forbundet og føle din guddommelige essens.

“Plagen fortsætter dog med at dominere, ødelægge, knuse, dræbe ... Det ødelægger templer og værksteder, hjem og skoler, praktiserer uhyrlige forbrydelser med forbløffende ligegyldighed, griner af tårer, træder idealer, knuser håb, dette er monsteret, der kvæler vores jorden…

For at slukke dets skadelige eksistens er der kun en ufejlbarlig ressource - anvendelsen af ​​den guddommelige læges helbredende og regenerative principper.

Disse principper begyndte i ydmyghed ved krybben, med skalaer for aktiv tjeneste for Guds rige, med broderlig hjælp til medmennesker, med tilpasning til enkelhed og sandhed, med tilgivelse for andre, med korset (vanskeligheden) af personlige vidnesbyrd , med åndsvækkelse.

Kærlighed og engel nummer 1137

Med fortsættelsen af ​​det forløsende arbejde gennem selvfornægtelse og afkald, langmodighed og udholdenhed i det gode, indtil kampens afslutning, der ender i det nye Jerusalem, symbol på menneskeheden frigjort fra de ondes kræfter, forløst og tilpasset til højere formål. ”

Jesus kom første gang som en tjener, der levede på en ydmyg og enkel måde og efterlod os alle eksempler på, hvordan vi skulle leve og opføre os i forhold til det åndelige plan.

Kom nu tilbage i kraft, i herlighed og i autoritet, og bevis for alle dem, der er hans, at tiden er kommet til forandring.

Husk, at ikke alle lever denne proces, og at det at vække og se Guds rige materialisere sig i dig og på jorden er en unik mulighed. Nyd det! Hvis du stadig ikke kender Jesu lære, er det tid til at lære dem at kende.

Interessante fakta om nummer 1137

I begyndelsen af ​​studiet af numerologi tildeles to tal en meget speciel betydning, selvom de har det, skal de forstås perfekt for at placere dem på deres rette sted og fortolke dem i deres rigtige mål.

Disse to tal, kaldet masternumre, er 11 og 22.

I det væsentlige repræsenterer det de højeste aspekter, som et menneske kan nå. Den person, der har dem i deres numerologiske diagram, vil have en særlig gave, men ikke alle er i stand til at leve efter kravene fra disse tal.

I stærke positioner, såsom personnummer eller sjælnummer, taler vi måske om en speciel person, der er kommet til denne verden for at hjælpe andre og i nogen grad ofrer for dem.

1110 betyder

I en simpel forstand kunne 11 repræsentere nogen som Einstein, der er hans teorier, og hvis stor fantasi definitivt bidrog til menneskehedens fremskridt.

De 22 kunne symboliseres af Gandhi, som med sin fredelige tankegang formåede at kombinere al Indiens styrke for at opnå uafhængighed.

Men de kan også have deres mørke side og favorisere, at visse væsener har en ond indflydelse i omfanget af deres muligheder.

Normalt arbejder den person, der har vibration 11 eller 22, i lav vibration 2 eller 4 (1 + 1 = 2; 2 + 2 = 4) på ​​grund af den store viljestyrke, der involverer at udvikle sig og leve helt i høje vibrationer

Elleve er det kaldte antal åbenbaringer. Ifølge Pythagoras symbolik udtrykker nummerserien fra 1 til 10 summen af ​​alle ting i den materielle verden.

De 37 er begyndelsen på en højere række af tallet, symboliserer et plan for viden og præstationer i et højere plan.

Det er vibrationen, der kommer til at opdage verdens gåder, uddybe viden og forståelse af ting, indtil de når roden til dem.

Fortolket som Gud (7) tilføjet til verden (30), forklarer det følelsen af ​​antallet af åbenbaringer, der er tegnet på kundskaben om Gud, af indgangen til det højere liv.

Idé forbundet med 37: det er INSPIRE I, det er antallet af visdom, men de bærer verdens vægt på ryggen, deres kampe synes undertiden ikke at have nogen sejrende scenarier, gennemgår perioder med lys og mørke og har tendens til at stop ved mindre detaljer, der mister det globale billede af syne.

De skal lære at kæmpe for deres ambitioner ved at stige over de forventninger, der er defineret af familien, lære at lytte til deres intuition for at komme ud af deres forvirring, vil blive inviteret til at udvikle deres psykiske og intuitive evner og arbejde for et større godt.

Ser englenummer 1137

Angel nummer 1137 er et stærkt åndeligt tal, der giver dig mulighed for at omfavne dit liv på en helt ny og åben måde.

Tro på din styrke og motivation, og du vil være i stand til at nå dine drømme og mål.

Dette er kun en motivation, så lad ikke dette lille tegn gå forbi dig, og accepter altid beskeden, der er skjult bag det.