Find Ud Af Dit Antal Engel

1139 Angel Number - Betydning og symbolik

Angel nummer 1139 kombinerer de magtfulde energier af nummer 7 og nummer 1.

Forestil dig 1139 som din hjerne set ovenfra, hvor venstre og højre halvkugle er repræsenteret af de to tal 7, og den centrale stribe, der adskiller halvkuglerne, er repræsenteret af tallet 1.Nummer 1139 - Hvad betyder det?

At forestille sig tallet 1139 på denne måde mindes billedet af den virkelige betydning af dette meget vigtige, magtfulde og guddommelige tal.

1139 som 'Guds sind', der repræsenterer den person, der har korsfæstet sin underordnede natur og er blevet mere spiritiseret med hver læringscyklus, 'skriver' de højere love i hans sind og hjerte, tænker mere og mere som et guddommeligt væsen, tillader udvidelsen af ​​din bevidsthed.

ved hjælp af den visdom, der er erhvervet gennem mange interne og eksterne processer, vanskelig og glad, til endelig at blive bevidst nok til at kontrollere din måde at tænke, føle, handle på, co-skabe, vibrere og hjælpe andre som et guddommeligt væsen.

Den venstre hjernehalvdel af vores hjerne anerkendes for at afspejle den maskuline side af vores væsen, ansvarlig for processerne med rationel, analytisk, logisk tænkning, forståelse af processerne og trinene, udarbejdelse af planer, analyse af fakta, vurdering af situationer, sandsynlighed, fokus, stivhed, observationsevner og kommunikationsevner.Når de fodres med den rationelle viden om guddommelige processer og de åndelige love, der styrer vores planet som loven om kærlighed, loven om handling og reaktion, loven om velgørenhed, loven om fremskridt, loven om vibrationer og tiltrækning.

loven om tilladelse og underkastelse (alt har en større grund til at ske, det er ikke op til os at dømme, men at acceptere og takke, så vi kan forstå), alt dette sammen med viden om vores eget væsen, om vores potentialer som guddommelige væsener, i processerne og mekanikken i vores menneskelige sind.

Vores følelser, bevidstheden om vores mål og ansvar, mens vi er født og lever på denne planet, udviklingen af ​​begrundet tro baseret på virkelige oplevelser og søgen efter ren sandhed (uden eksterne dogmer og ritualer).

Endelig tilpasser vi os med dette magiske og guddommelige tal og viser, at vi begyndte at tænke og handle efter guddommelige principper og tilpasse os på en harmonisk måde med de guddommelige love, der styrer os.Den højre halvkugle er ansvarlig for at udtrykke en forståelse af guddommelige processer, love og mekanismer.

Endelig tænker og handler som vi var designet til at gøre, 'forme' vores sind og installere åndelige sandheder og ophøre med de fleste af de illusioner og lidelser, der er forårsaget af vores egen uvidenhed om de usynlige love, der styrer os.

Den højre side af vores hjerne til gengæld afspejler den guddommelige ånds kreative kraft, kendt som vores kvindelige ansigt, og er ansvarlig for intuition, ekstra fysisk opfattelse, sammenkobling af fakta / begivenheder / lærdomme / åbenbaringer, fantasi (handling at forestille sig), bevidsthed om ubegrænsede muligheder, det usynlige bliver synligt, manifestation af drømme, historier, fleksibilitet i forhold til begivenheder og vanskeligheder, evne til at improvisere og ikke-dømmekraft.515 nummer

Den hemmelige betydning og symbolik

Dette er processen med intim reform / moralsk fornyelse og personlig oplysning, en proces, der gør det muligt for din indre gud at skinne skarpt på alle dine åndelige kvaliteter og bringe lyset til dig og din familie såvel som dem, der kommer i kontakt med dig.

Se vores Herres og Frelser Jesus Kristus, Siddhartha Gautama (Buddha) og andre vigtige udsendinge fra Gud, der lod sit lys skinne og belyse menneskeheden.

Hav modet til at starte! Master nummer 11 kaldes generelt 'Illuminator', 'Messenger' eller 'the Example', og det vedrører dem, der nu er på Jorden, at være pionerer for en ny menneskelig oplevelse, hvilket muliggør vækning af deres guddommelige potentialer i sjælen og muligheden for at arbejde i menneskehedens transformation.

Træn altid på tålmodighed og tilstedeværelse, følg det rigtige tidspunkt (kairos - Guds tid), der vil føre dig til din åndelige modenhed og gradvist blive en inspirator af en ny virkelighed med den personlige mission at oplyse dig selv.

Og andre hjælper med at øge den åndelige bevidsthed på planeten på dette meget vigtige tidspunkt.

Jo mere renset vores følelser, tanker og fysiske krop er, jo tydeligere kan vores indre gud (guddommelig intelligens) guide os.Visualiser denne proces som en lampe, der er støvet, og at lysstrålerne, der kommer indefra, af den grund ikke kan passere gennem snavsbarrieren for derefter at udføre sin funktion af at belyse og give klarhed.

Mange individer på planeten er endnu ikke opmærksomme på denne 'indre lampe' eller deres magt til at transformere deres liv og deres valg.

Når denne lampe rengøres og dens støv fjernes, er dens lysstråler i stand til at skinne stærkt og belyse alle aspekter af dit liv.

Kærlighed og engel nummer 1139

Når han fodres med overlegne sandheder og energier, er han ansvarlig for at modtage processerne med at udvide fysisk og åndelig (ekstra-fysisk) opfattelse, sammenhængen mellem fortid, nutid og fremtidige kendsgerninger, forstå de tusinder af forbindelser, der får os alle til at være.

Sender / indfanger bølgerne, der er ansvarlige for udvidelsen af ​​intuition (vores indre guide guider os altid på den mest harmoniske og rentable vej i forhold til de oplevelser og læringer, vi har brug for), også ansvarlig for at fange subtile bølger, englenes stemme.

Mens den højre halvkugle er ansvarlig for rationel forståelse af alle disse processer, love og mekanismer, er den venstre halvkugle ansvarlig for at fange og opfatte de subtile energier og derefter behandle og opleve dem og derefter føle, hvad der var før i dit hjerte.

Usynlig og immateriel, bliver mere reel og konkret hver dag. I denne sammenhæng, når du spiser på åndelige sandheder, studerer dem flittigt og især føler dem gennem øvelse i de muligheder, livet giver dig, til sidst finder du harmoni mellem dens mange indre ansigter.

Angel nummer 1139 er en præmie, de vil lykønske dig for din indsats i det gode, bekræfter at du er på den rigtige vej, og at dine valg i stigende grad er tilpasset dit guddommelige formål og din sjælsmission, hvilket følgelig genererer en konstant tilstand af lykke, der positivt påvirker alle, der ledsager dig, og bringer stor glæde også til dine skytsengle.

Nummer 1 bringer kvaliteten af ​​nye cyklusser, nye begyndelser, åbenbaringer, dedikation og positiv individualisme, begyndelsen på projekter, der har været meget forestillet og drømt om.

Angel Number 1139 fortæller dig, at når du forstår vigtigheden af ​​din åndelige udvikling.

Interessante fakta om nummer 1139

Mens Master Number 11 repræsenterer evnen til at fange ideer og drømme, repræsenterer Master Number 22 magten til at realisere dem og gøre dem til din virkelighed.

Evne, som hvert individ i større eller mindre grad har, bevidst eller ubevidst, til co-skabelse og materialisering af ideer på jordplanet. ”Kun dem, der har kapacitet til at drømme, har kapacitet til at realisere”.

Balancen mellem grundlæggende menneskelige aspekter (ånd-sind-krop), at når de kombineres med guddommelig visdom, gør de det umulige muligt i dit liv.

Husk at ”det umulige for mennesker er muligt for Gud”.

Universet reagerer på den vibration, der genereres af din åndelige bevidsthed og dit energimønster, så jo større din bevidsthed om din åndelige rolle i dette liv, allieret med din evne til at elske din næste og dine værker til det gode, jo større er din tiltrækningskraft / manifestation af positive virkeligheder.

Nummer 39 fortæller os om behovet for harmoni mellem vores grundlæggende aspekter 1139 (åndelig, mental og fysisk) såvel som om balancen mellem vores kvindelige og mandlige polaritet mellem at modtage og give.

Mellem at forestille sig og realisere, mellem at lære og øve, at tie og tale, tænke og handle, så nødvendigt i kunsten at leve i harmoni mellem mennesker og manifestere drømme og ideer.

Sammenfattende ser tallet 39 ud til at fortælle dig, at du har en grundlæggende rolle i processen med at realisere dine drømme, hvor Gud altid vil have hovedrollen, og du skal blive din bevidste assistent.

Ser Angel Number 1139

Angel Number 1139 vises i det øjeblik for at bekræfte, at 'din drøm er din destination', og fortæller dig om behovet for dig at forstå, hvordan denne proces finder sted.

Master nummer 1139 repræsenterer også evnen til at forestille sig og skabe mentale billeder, der drives af positive følelser, taler om den følsomhed, der er nødvendig for at fange guddommelige inspiration.

nummer nummer 535